děti dělají pokus

Den otevřených dveří

V úterý 4. února byly dveře naší školy otevřené pro všechny budoucí prvňáčky. Role průvodců se ujali členové žákovského parlamentu a žáci devátého ročníku.

Předškoláčci si vyzkoušeli hokusy pokusy v učebně fyziky. Mikroskopy, kostra a zázraky chemie je nadchly v učebně přírodopisu. Pestrá nabídka aktivit s anglickými slovíčky čekala budoucí prvňáčky v interaktivní učebně. Pro zvídavé předškoláčky byla připravena centra zábavného počítání a činnostní geometrie. Umělecké duše se realizovaly při výtvarném tvoření a malování na monitoru počítače. Předškoláčci si užili i trochu sportování při hodu na cíl.

Ve velké hudebně se krátkým vystoupením představil náš dětský pěvecký sbor Koťata. Paní ředitelka seznámila rodiče s aktivitami naší školy, projekty a vizí. Jádrem prezentace byly novinky pro příští školní rok: třída s rozšířenou výukou anglického jazyka a třída s všestranným zaměřením, metoda CLIL, badatelské aktivity, individuální přístup, podpora talentu.

Věříme, že se s většinou předškoláčků uvidíme také u zápisu 1. a 2. dubna.