Den otevřených dveří 23. února 2021

Dne 23. února pořádá naše škola Den otevřených dveří.

Budoucím prvňáčkům nabízíme od září 2021 třídu s rozšířenou výukou angličtiny a výukovou metodou CLIL a třídu s všestranným zaměřením.

V obou třídách se děti učí angličtinu hravou formou již od 1. třídy, samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti.

Plakát: V. Rymiecová