Dějepisná olympiáda, školní kolo

8:00 – 9:30, vybraní žáci 8. a 9. ročníku, učebna 9A