Další úspěch v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce

Stejná soutěž, stejné podmínky, stejné datum, jiná kategorie.

V kategorii žáků do 7. ročníků základních škol okresu Ostrava obsadila Ivana Žabenská z 5. A výborné 5. místo.

Stejně jako Kevin si vylosovala téma a bez přípravy hovořila před porotou. Hovor probíhal v prostředí komunikační platformy ZOOM. Porotci hodnotili jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost.

Ivaně gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Organizace akce: P. Michálková.