Čtvrtá lekce Klubu předškoláčků 2021/22

V prosinci si na naší škole předškolní děti vyzkoušely lekci angličtiny Play and learn. Téma hodiny se neslo v duchu nejkrásnějších svátků v roce, které děti milují – 🎄Vánoc.

Na úvod hodiny jsme si společně zazpívali 🎵 písničky Hello Raindeer a I´m a Little Snowman, doprovázené videem. Pomocí výukové metody Total Physical Response si děti nejdříve osvojí poslechovou kompetenci, a poté se rozvíjí schopnost mluvit. Děti se učí cizí jazyk pomocí pohybu a vizuálního vjemu tak, že fyzicky reagují na příkazy vyučujícího přirozeně a bez stresu.

Pomocí paměťové hry s obrázky se děti naučily pár anglických slov. Na pracovním listu vybarvily a přiřadily části ⛄ sněhuláčka na správné místo a počítaly jednotlivé obrázky. Reagovaly na věty typu: What colour is the snowman´s 👃 nose, 👀 eyes, 🎩 hat, 🧣 scarf? How many buttons has the ⛄ snowman got? How many 🎁 presents are there under the 🎄 Christmas tree? How many ❄ snowflakes are there?

Rozloučili jsme se 🎵 písničkou Jingle Bells. Děti byly moc šikovné a odcházely spokojené.

Co čeká předškoláčky příště? Kouzelná matematika! Těšíme se v pondělí 10. ledna 2022.

Text a vedení lekce: L. Vařáková. Foto: R. Drabinová