Co skrývá popelnice aneb Na návštěvě v OZO Ostrava

Co skrývá popelnice byl název vzdělávacího programu, který jsme společně absolvovali 7. září v OZO Ostrava. Jak napovídá zkratka pořádající organizace (Odvoz a zpracování odpadu), program byl zaměřen na ekologii. Dozvěděli jsme se, jak je důležité třídit odpad, co se z některých věcí dá znovu vyrobit a jak můžeme k ochraně životního prostředí přispět i my sami. Společně jsme se zavázali k tomu, že budeme sbírat starý papír a aktivně se zúčastníme školní sběrové soutěže. Na zpáteční cestě jsme si pak protáhli tělo na workoutovém hřišti, pověděli si něco o historii Ostravy a prohlédli si haldu v Hrabové.