CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce

Ve výtvarné výchově i v pracovních činnostech používáme metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning) a do výuky se tak přirozeně zapojuje angličtina. V hodinách výtvarné výchovy jsme vybarvovali duhu. Zopakovali jsme si slovíčka barev (yellow, orange, red, pink, blue, green, purple) a hodinu jsme si zpestřili písní Rainbow.

Red and yellow and pink and green.
Orange and purple and blue.
I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow to you! 

Ve Světě práce jsme si při stříhání a lepení jablíček a hrušek pouštěli zábavnou písničku 10 apples on my head a naučili se nová slovíčka – apple, pear, orange. V hodinách se také seznamujeme se slovíčky glue, scissors, paper a opakujeme si čísla do 10.