CLIL in Geography

Při použití metody CLIL (Content and Language Integrated Learning),  propojujeme výuku Anglického jazyka a Zeměpisu. Cílem takové hodiny je získat nové znalosti především v Zeměpisu, nabízené prostřednictvím angličtiny. Jako učitelé využíváme znalostí žáků z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka.

ZÁŘÍ

V 6. ročníku se žáci učí anglicky názvosloví a popis Vesmíru, planet, naší galaxie, Slunce a sluneční soustavy. Umí vyjmenovat významné osobnosti ve vesmíru. Klíčová slova: Universe, astronaut, planets, stars, Milky Way, Moon, The Sun, solar system.

V 7. a 8 ročníku se žáci seznámili s klíčovou zeměpisnou slovní zásobou např.: east, west, north, south, continents, oceans, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, equator, meridian, southern hemisphere, northern hemisphere, island, peninsula.

V 7. ročníku je základním tématem Amerika. V 8. ročníku je základním tématem Evropa. Důležité body si společně ukazujeme na mapě.

Žáci se anglicky učí určit polohu a rozlohu. Pojmenují „nej“ místa, přičemž si procvičují stupňování přídavných jmen a vysoké číslovky. Např. :

„The longest, the biggest, the deepest, the smallest, the highest mountain, volcano, sea, lake, waterfall, island, peninsula.”

I když osvojení zeměpisných znalostí v anglickém jazyce je pro žáky jistě obtížné, s paní kolegyní Šárkou Zezulkovou musíme pochválit všechny ročníky. Žáci jsou v hodinách aktivní, snaží se správně vyslovit, ukázat a zapamatovat si klíčová slova.