děti

Celodružinová výtvarná soutěž

Pro mladší školní věk je typické, že dítě chce být co nejvíce aktivní, rádo spolupracuje, má snahu poznávat vše nové. Nevyhovuje mu již pasivní přijímání informací, chce na vše přijít samo, poznávání je spojeno s city. Období mladšího školního věku je obdobím extroverze, kolektivního života, vztahů.

Těmto přirozeným potřebám dětí vycházíme vstříc, podněcujeme je k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly do organizace činnosti ve školní družině.

Lednovou celodružinovou výtvarnou soutěž s tématem Kouzlo Vánoc organizovaly děti z oddělení Želviček.

Foto: J. Kovářová