Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (zkratka EVVO) je celosvětově uznávaný obor, který je po desítky let rozvíjen i v České republice. Hlavním cílem environmentální výchovy je odpovědné environmentální chování, tj. takové chování, kdy lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. Takové chování se týká správného zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí. Úkolem environmentální výchovy pak je vybavit k tomuto cíli žáky odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací.

Koordinátorkou EVVO na naší škole je Mgr. Hana Veličková.

Kam s ním?

Co se děje s odpadem z domácností? Kam uložit velkoobjemový odpad? Co je to odpad nebezpečný a kam s ním? Proč máme odpad třídit? Co je to sběrný dvůr? Co je to recyklace? Kde se používají recyklované PET lahve? Patří porcelánový hrnek do kontejneru na sklo? A co zrcadlo? Kam s ním? Proč je úsporná… číst dále…

Den Země

Dne 21. dubna jsme se ve Výukovém areálu v Bělském lese zúčastnili environmentálních soutěží, ekodílen na téma Jsme to, co jíme? Za každou splněnou soutěž děti obdržely razítko. Za 10 si mohly  vyzvednou odměnu v podobě popcornu a bonbónů. Díky pěknému počasí se akce vydařila. Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na… číst dále…

Velká celoroční soutěž ve sběru starého papíru

V tomto školním roce budeme sběr starého papíru realizovat ve čtyřech sběrových dnech: 10. listopadu, 26. ledna, 20. dubna a 22. června. V těchto dnech je na vrátnici od 6.30 do 11. 00 hodin služba, která papír zváží a zapíše k dané třídě. Soutěží třídní kolektivy.

Jak jsme letos sbírali kůru citrusů, PET víčka, hliník a kaštany?

Zajímá vás, jak si vaše třída vedla ve sběru pomerančové kůry, citrónové kůry, PET víček, hliníku, žaludů a kaštanů? Po rozkliknutí článku se můžete podívat na přehledné tabulky s výsledky sběru v jednotlivých položkách.

Učíme se na střešní zahradě u Světa techniky

Cíleně rozvíjíme hlubší vztah našich žáků k místům v našem okolí. Výuka mimo budovu školy je pro žáky osvěžující, aktivizující, má pozitivní dopad na vzájemné vztahy ve třídě, naplňuje fyziologické potřeby dětí. Slunečné červnové dopoledne strávili žáci třídy 8. B na střešní zahradě v industriálním prostředí Dolních Vítkovic. Zahrada u Světa techniky představuje soužití a… číst dále…

Druháci, skřítci Ozíci a Skládkoobr

Jarní prosluněný den. Dvě třídy nadšených objevitelů. Učebna OZO Ostrava. Skřítkové Papirák, Plasťák, Skleňák a Směsák. Soutěže, spolupráce, nápady, odměny, zábava. Skládkoobr poražen! Všechny zvídavé děti z 2. A a 2. B už ví, proč je důležité produkovat co nejméně odpadu, zejména plastového. Rozlišit, kam který odpad patří, pomáhají malým objevitelům skřítkové Ozíci. Dokonalost pátečního… číst dále…

Sbíráme plastová víčka a hliník a pomáháme

Rodině Jendrulkových jsme předali 160 kg plastových víček a 82 kg hliníku. Moc děkujeme, že se Vaše základní škola zapojila do sbírání víček pro našeho Lukáška. Moc si Vaší pomoci vážíme. Děkujeme žákům za víčka, která pro Lukáška nasbírali. Děkujeme také všem zaměstnancům, kteří sbírku umožnili. Lukášek, Marcela a Petr Jendrulkovi

Soutěž ve sběru starého papíru – vyhodnocení

Vážení rodiče, milé děti, děkujeme Vám za účast v loňském kole sběrové soutěže ve sběru starého papíru. Gratulujeme vítězům, kterými jsou: Nikola Lusková z 8. B, Ellen Polášková z 8. A a Nikol Skryjová ze 6. A. Pořadí dalších žáků je uvedeno níže. V soutěži třídních kolektivů se na nejvyšších příčkách umístily třídy 6. A,… číst dále…

Environmentální vyúčtování za rok 2019

Sběrem elektrozařízení jsme dosáhli úspory elektrické energie, vody, ropy, primárních surovin, …

Sběrová soutěž: vyhodnocení

Sběr pomerančové a citrónové kůry, žaludů, kaštanů, hliníku a uzávěrů PET lahví je pro tento školní rok ukončen. Výsledky najdete v příloze článku.

Sedmáci a Ledové světy

Planetárium Ostrava nabízí chytrou zábavu a vzdělávání. Mohou to potvrdit také žáci třídy 7. B, kteří zde v pátek 24. ledna absolvovali program Ledové světy doplněný návštěvou Experimentária.

Vitamínový den

Ve středu 8. ledna se mohou děti těšit na ochutnávku čerstvých ovocných a zeleninových šťáv, smoothie a špízů z ovoce a zeleniny, kterou na naší škole pořádá firma MK Fruit s.r.o.

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola je zapojena do projektu Evropské unie, který se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

Jsme zapojeni v projektu Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Environmentální vyúčtování za rok 2018

Sběrem elektrozařízení jsme dosáhli úspory elektrické energie, vody, ropy, …

Koncepce EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na naší škole.