Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (zkratka EVVO) je celosvětově uznávaný obor, který je po desítky let rozvíjen i v České republice. Hlavním cílem environmentální výchovy je odpovědné environmentální chování, tj. takové chování, kdy lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. Takové chování se týká správného zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí. Úkolem environmentální výchovy pak je vybavit k tomuto cíli žáky odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací.

Koordinátorkou EVVO na naší škole je Mgr. Hana Veličková,

Poděkování od Lukáška

Moc děkujeme, že se vaše základní škola zapojila do sbírání víček pro našeho syna Lukáška. Moc si vaší pomoci vážíme. Děkujeme žákům za víčka, která pro Lukáška nasbírali! Děkujeme také všem zaměstnancům, kteří sbírku umožnili. Lukášek, Marcela a Petr Jendrulkovi

Sběrová soutěž: vyhodnocení

Sběr pomerančové a citrónové kůry, žaludů, kaštanů, hliníku a uzávěrů PET lahví je pro tento školní rok ukončen. Výsledky najdete v příloze článku.

Sběr starého papíru je pozastaven

V důsledku omezeného provozu školy v měsíci květnu a červnu je nyní pozastaven sběr starého papíru. Jarní kolo sběrové soutěže bude prodlouženo a spojeno s kolem podzimním, které bude probíhat od září do prosince 2020. Prosíme rodiče, aby nasbíraný papír nechali doma a do školy jej přinesli až na počátku příštího školního roku. Děkujeme za… číst dále…

Poděkování od Lukáška

Rodina Jendrulkova nám děkuje za nasbíraná plastová víčka. Foto a koláž: rodina Jendrulkova

Sedmáci a Ledové světy

Planetárium Ostrava nabízí chytrou zábavu a vzdělávání. Mohou to potvrdit také žáci třídy 7. B, kteří zde v pátek 24. ledna absolvovali program Ledové světy doplněný návštěvou Experimentária.

Velká jarní soutěž ve sběru starého papíru

Velká jarní soutěž ve sběru starého papíru začíná 6. ledna. Pro tři nejlepší kolektivy a deset prvních jednotlivců jsou připraveny ceny. Sponzorem akce je SRPŠ při ZŠ Krestova. Papír můžete opět odevzdávat na vrátnici. Lepenka (karton) se již nevykupuje.

Vitamínový den

Ve středu 8. ledna se mohou děti těšit na ochutnávku čerstvých ovocných a zeleninových šťáv, smoothie a špízů z ovoce a zeleniny, kterou na naší škole pořádá firma MK Fruit s.r.o.

Velká podzimní soutěž ve sběru starého papíru: vyhodnocení

Velká podzimní soutěž ve sběru starého papíru je ukončena. Známe nejlepší sběrače, jednotlivce i třídy. 

Lukášek a jeho rodiče nám děkují za sběr víček

Moc děkujeme, že se vaše škola zapojila do sbírání víček pro našeho syna Lukáška.

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola je zapojena do projektu Evropské unie, který se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

Velká podzimní soutěž ve sběru starého papíru

Tříděním a sběrem starého papíru můžeš i ty přispět k lepšímu životnímu prostředí a zpomalit nepříznivé klimatické změny. Zároveň jsou jako bonus připraveny ceny pro tři nejlepší kolektivy a deset nejaktivnějších jednotlivců. Papír váží a zapisuje služba na vrátnici každé ráno od 2. září do 16. prosince 2019.

Přehled sběrových soutěží ve školním roce 2019/2020

Sběr starého papíru, plastových víček, sušené pomerančové a citronové kůry, hliníku, kaštanů a žaludů. Zpětný odběr baterií a drobných elektrospotřebičů.