Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (zkratka EVVO) je celosvětově uznávaný obor, který je po desítky let rozvíjen i v České republice. Hlavním cílem environmentální výchovy je odpovědné environmentální chování, tj. takové chování, kdy lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. Takové chování se týká správného zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí. Úkolem environmentální výchovy pak je vybavit k tomuto cíli žáky odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací.

Koordinátorkou EVVO na naší škole je Mgr. Hana Veličková.

Soutěž ve sběru starého papíru – vyhodnocení

Vážení rodiče, milé děti, děkujeme Vám za účast v loňském kole sběrové soutěže ve sběru starého papíru. Gratulujeme vítězům, kterými jsou: Nikola Lusková z 8. B, Ellen Polášková z 8. A a Nikol Skryjová ze 6. A. Pořadí dalších žáků je uvedeno níže. V soutěži třídních kolektivů se na nejvyšších příčkách umístily třídy 6. A,… číst dále…

Environmentální vyúčtování za rok 2019

Sběrem elektrozařízení jsme dosáhli úspory elektrické energie, vody, ropy, primárních surovin, …

Podzimní kolo soutěže ve sběru starého papíru

V úterý 1. září bude zahájena velká soutěž ve sběru starého papíru. Zatímco jarní kolo této soutěže bylo v souvislosti se zrušením prezenční školní výuky ukončeno předčasně, nyní věříme, že podzimní kolo už proběhne bez větších komplikací. Starý papír (bez kartonů a lepenky) prosím odevzdávejte každý den ráno před vyučováním na vrátnici službě, která papír… číst dále…

Poděkování od Lukáška

Moc děkujeme, že se vaše základní škola zapojila do sbírání víček pro našeho syna Lukáška. Moc si vaší pomoci vážíme. Děkujeme žákům za víčka, která pro Lukáška nasbírali! Děkujeme také všem zaměstnancům, kteří sbírku umožnili. Lukášek, Marcela a Petr Jendrulkovi

Sběrová soutěž: vyhodnocení

Sběr pomerančové a citrónové kůry, žaludů, kaštanů, hliníku a uzávěrů PET lahví je pro tento školní rok ukončen. Výsledky najdete v příloze článku.

Sběr starého papíru je pozastaven

V důsledku omezeného provozu školy v měsíci květnu a červnu je nyní pozastaven sběr starého papíru. Jarní kolo sběrové soutěže bude prodlouženo a spojeno s kolem podzimním, které bude probíhat od září do prosince 2020. Prosíme rodiče, aby nasbíraný papír nechali doma a do školy jej přinesli až na počátku příštího školního roku. Děkujeme za… číst dále…

Poděkování od Lukáška

Rodina Jendrulkova nám děkuje za nasbíraná plastová víčka. Foto a koláž: rodina Jendrulkova

Sedmáci a Ledové světy

Planetárium Ostrava nabízí chytrou zábavu a vzdělávání. Mohou to potvrdit také žáci třídy 7. B, kteří zde v pátek 24. ledna absolvovali program Ledové světy doplněný návštěvou Experimentária.

Velká jarní soutěž ve sběru starého papíru

Velká jarní soutěž ve sběru starého papíru začíná 6. ledna. Pro tři nejlepší kolektivy a deset prvních jednotlivců jsou připraveny ceny. Sponzorem akce je SRPŠ při ZŠ Krestova. Papír můžete opět odevzdávat na vrátnici. Lepenka (karton) se již nevykupuje.

Vitamínový den

Ve středu 8. ledna se mohou děti těšit na ochutnávku čerstvých ovocných a zeleninových šťáv, smoothie a špízů z ovoce a zeleniny, kterou na naší škole pořádá firma MK Fruit s.r.o.

Velká podzimní soutěž ve sběru starého papíru: vyhodnocení

Velká podzimní soutěž ve sběru starého papíru je ukončena. Známe nejlepší sběrače, jednotlivce i třídy. 

Vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů 2019/2020

Přehled sběrové aktivity jednotlivých tříd.

Lukášek a jeho rodiče nám děkují za sběr víček

Moc děkujeme, že se vaše škola zapojila do sbírání víček pro našeho syna Lukáška.

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola je zapojena do projektu Evropské unie, který se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

Jsme zapojeni v projektu Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.