Matematika. Matematický klub

Matematika u páťáků

V září jsme ochutnávali různá matematická témata a prostředí. Pracovali jsme ve dvojicích, v týmech, samostatně. Řešení jsme konzultovali se spolužáky. Rozvíjeli jsme užitečné dovednosti: obhájit svůj názor, věcně argumentovat, naslouchat, přesně a jasně se vyjadřovat. Učíme se odpovědnosti za své učení. Učíme se odvést co nejlepší práci. Učíme se dodržovat pravidla, spolupracovat a být ohleduplní ke… číst dále…

Matematický klub 1

Na prvním klubovém setkání 12. října se nás sešlo 6 hlaviček otevřených. Rozvíjeli jsme naši prostorovou představivost, kombinační schopnosti, laterální myšlení, diskutovali jsme, argumentovali, hledali různá řešení, formulovali řešitelské strategie. Z barevných krychliček jsme stavěli město Krychlov, ve kterém mohou být jen stavby ze 4 krychliček. Protože jsme zdatní stavitelé, našli jsme všechny různé možnosti,… číst dále…

Matematický klub 2021/22

Matematický klub pro děti z 2. a 3. ročníku. Klub pro zvídavé děti, které baví matematika, rády objevují a jsou hlavičky otevřené. Klubová setkání jsou vždy v úterý od 13.30 do 14.30 v učebně matematiky. Začínáme v říjnu. Měsíční členský příspěvek je 110 Kč. Platba je za dané pololetí (říjen-leden) 440 Kč. Děti potřebují přezůvky… číst dále…

Odpolední matematika 2021/22

V hodinách pracuješ, jak nejlépe dokážeš, a přesto ještě některá témata potřebuješ lépe pochopit. Přijď na odpolední matematiku! Každé pondělí od 13.30 do 15.00 jsem v učebně matematiky a ráda Ti pomůžu. Musíš se předem objednat na konkrétní termín. Můžeš osobně v hodině matematiky nebo emailem inge.cechova@zskrestova.cz. Odpolední matematika není pravidelné doučování, je to nabídka… číst dále…

Rozvíjíme logické myšlení

Jedním z hlavních cílů výuky matematiky je rozvoj logického myšlení žáků. Vhodným prostředkem pro rozvoj logického a kombinatorického myšlení jsou víceúrovňové logické hry. Prostorové hry Kvadrilion a LEU Brain Stimulator zábavnou a poutavou formou zlepšují prostorové vidění, logické myšlení, kombinační schopnosti, rozvíjí kreativitu. Žáci, kteří si vybrali grafické rébusy, šifry a logické úlohy IQ Fitness… číst dále…

Činnostní učení nás baví

Činnostní učení je vyučovací metoda, která je založena na aktivním zapojení žáků do výuky. Dává jim prostor ke konkrétním činnostem, samostatnému uvažování a vytváření vlastních názorů a otázek. Žáci jsou motivování k projevování vlastní iniciativy, nejsou pouze pasivními příjemci informací, ale samostatně pracují, přemýšlejí a tvoří. Výuka je vedena tak, aby utvářela podmínky pro vzájemnou komunikaci… číst dále…

Matematika u šesťáků? Činnostní, objevná, s metodami formativního hodnocení

Baví nás hodiny, kdy máme možnost volby (s kým budu pracovat, na čem budu pracovat, jaké pořadí úkolů si zvolím), splněné úkoly si kontrolujeme vzájemně nebo podle vzorového řešení, o řešeních diskutujeme. Sami vyhodnocujeme, co se nám podařilo, na co se ještě potřebujeme v budoucnu zaměřit a jak konkrétně je třeba postupovat. Řídíme tak své… číst dále…