Matematický klub

Matematický klub 6

2D (rovinná) a 3D (prostorová) geometrie. Činnostní učení, rozvoj prostorové představivosti, kreativity a argumentace. Hledání rozdílů, shod a podobnosti, pojmenovávání charakteristických znaků, přesnost vyjadřování. Stavebnice Polydron© (krychle, kvádr, dodekaedr, mnohostěny), rovinné útvary (čtverec, trojúhelník, obdélník, šestiúhelník). Symetrie, fantazie, příběh, spolupráce, sdílení, společná radost z povedené práce. Nadšené, tvořivé a zvídavé matematické hvězdičky. Takové bylo šesté… číst dále…

Matematický klub 5

Páté klubové setkání jsme otevřeli hrou Sova. Pomocí uzavřených otázek jsme zjišťovali, na které ze slov na tabuli sova myslí. Vydali jsme se na procházku Výstavištěm, kde jsme se mezi jednotlivými místnostmi mohli pohybovat pouze doleva, doprava, nahoru a dolů. Našim úkolem bylo projít všechny místnosti výstaviště, každou právě jednou, a ve správném pořadí je… číst dále…

Matematický klub 4

Růžek, čtyřka, blesk, výstupek, elko,… Pokrýváme podlahu 4×4. Při řešení úloh v prostředí Parkety získáváme zkušenosti s rovinnou geometrií (geometrickými tvary a jejich skládáním), rozvíjíme kombinatorické myšlení. Hurá! Úlohy s krychličkami! Stavíme podle plánu a hledáme, na kterou stavbu myslí Aleš a na kterou Dana. Stavíme podle plánu a zapisujeme informace o stavbách do tabulky… číst dále…

Matematický klub 3

Program našeho třetího klubového setkání měl tři základní témata: 1. Kladení efektivních uzavřených otázek, 2. Barevné trojice, 3. Úlohy z dřívějších ročníků matematické soutěže Klokan, kategorie pro 2. a 3. ročník Cvrček. Na lavici bylo osm různých staveb z krychlí, na všechny stavby byly použity modré krychličky, některé stavby byly jednopodlažní, některé dvoupodlažní nebo třípodlažní,… číst dále…

Matematický klub 2

Mozkové závity hlaviček otevřených nastartoval Kočičí hlavolam. Po malém občerstvení se matematické hvězdičky pustily do řešení úloh z pracovního listu. Krychlové stavby a jejich plány, Součtové trojúhelníky a Cyklotrasy. Tři prostředí, ve kterých malí matematikové rozvíjeli svou prostorovou představivost, upevňovali sčítání a odčítání přirozených čísel, používali různé řešitelské strategie, učili se orientovat ve schématech, nakoukli… číst dále…

Matematický klub 1

Na prvním klubovém setkání 12. října se nás sešlo 6 hlaviček otevřených. Rozvíjeli jsme naši prostorovou představivost, kombinační schopnosti, laterální myšlení, diskutovali jsme, argumentovali, hledali různá řešení, formulovali řešitelské strategie. Z barevných krychliček jsme stavěli město Krychlov, ve kterém mohou být jen stavby ze 4 krychliček. Protože jsme zdatní stavitelé, našli jsme všechny různé možnosti,… číst dále…

Matematický klub 2021/22

Matematický klub pro děti z 2. a 3. ročníku. Klub pro zvídavé děti, které baví matematika, rády objevují a jsou hlavičky otevřené. Klubová setkání jsou vždy v úterý od 13.30 do 14.30 v učebně matematiky. Začínáme v říjnu. Měsíční členský příspěvek je 110 Kč. Platba je za dané pololetí (říjen-leden) 440 Kč. Děti potřebují přezůvky… číst dále…