kružítko a úhloměr

Matematika

Vyučující matematiky na 2. stupni ve školním roce 2019/2020

Inge Čechová: 6. B, 8. A, 9. A, 9. B

Monika Juřicová: 8. B

Eva Kaucká: 6. A, 7. A, 7. B

Webové stránky matematiky pro třídy 6. B, 8. A, 9. A a 9. B www piktogram

Na webových stránkách matematika.zskrestova.cz najdete pro jednotlivé třídy měsíční plány hodin matematiky, termíny a témata testů, domácích prací, dobrovolných domácích úkolů. K většině témat vkládám odkazy na výukové materiály, zejména videa.

Na stránkách se také můžete seznámit se základními principy, na kterých je postaven konstruktivistický model mé výuky.

Fotografie z hodin jsou doplněny komentářem, který popisuje smysl a podstatu zachycené aktivity.

Protože jsem organizátorem matematických soutěží (Klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda) na 2. stupni naší školy, najdete na webových stránkách matematiky také informace k těmto soutěžím.

Inge Čechová, inge.cechova@zskrestova.cz


Aktuality ze stránek matematika.zskrestova.cz

Sonobova krychle

Šesťáci skládali modulární origami: Sonobovu krychli. Rozvíjeli dovednost práce s tištěným návodem a schematickými značkami. Prohlubovali svou geometrickou představivost a orientaci v prostoru. Pro zdárný výsledek byla důležitá trpělivost a pečlivost. Žáci spolupracovali, vyměňovali si zkušenosti a snažili se odvést co nejlepší práci.

Zkoumáme síť krychle

Šesťáci pokračují v tématu Krychle. Manipulací se stavebnicí Polydron zjistili, že ne každá kombinace šesti shodných čtverců vytvoří síť krychle. Činnostním učením objevili, že existuje právě 11 různých sítí krychle. Pracovali ve dvojicích, individuálně, ve větších týmech. Správnost svých řešení vzájemně diskutovali.