Matematika

Konstruktivistický model výuky, responzivní výuka, badatelsky orientované vyučování, formativní hodnocení, práce v týmu, podpora tvořivého myšlení, činnostní učení.

Ve školním roce 2021/2022 otevírám pro zvídavé děti z 2. a 3. třídy Matematický klub. Budeme se scházet každé úterý od 13:30 do 14:30 v učebně matematiky. Měsíční členský příspěvek je 110 Kč. Kapacita klubu je 15 dětí.

inge.cechova@zskrestova.

Výzkumné týmy a násobilkový obdélník

Jak funguje schéma násobilkového obdélníku? Co jsou to rohová a co středová čísla? Najít odpovědi na tyto otázky bylo úkolem čtyřčlenných výzkumných týmů ve třídě 6. B. Členové týmu si rozdělili role: koordinátor/ka, asistent/ka, zapisovatel/ka, prezentátor/ka. Dobrá práce byla oceněna jedničkou. Jaká byla kritéria dobré práce? Každý pracuje, jak nejlépe dokáže. Dodržení termínu. Prezentace splnění výzkumného úkolu. Tichý hlas – ohleduplné chování vůči ostatním týmům. Všechny týmy pracovaly přímo ukázkově, odvedly dobrou práci. Odhalení principu násobilkových obdélníků pro ně byla hračka. Teorii ověřily týmy v praxi při řešení zadaných násobilkových obdélníků. V závěru hodiny se všichni badatelé metodou Semafor vyjádřili, jak se jim pracovalo.

Zkoumáme síť krychle

Šesťáci pokračují v tématu Krychle. Manipulací se stavebnicí Polydron zjistili, že ne každá kombinace šesti shodných čtverců vytvoří síť krychle. Činnostním učením objevili, že existuje právě 11 různých sítí krychle. Pracovali ve dvojicích, individuálně, ve větších týmech. Správnost svých řešení vzájemně diskutovali.