kružítko a úhloměr

Matematika

Vyučující matematiky na 2. stupni ve školním roce 2020/2021

Inge Čechová: 6. A, 6. B, 7. B, 9. A

Monika Juřicová: 9. B

Eva Kaucká: 7. A, 8. A, 8. B

Webové stránky matematiky pro třídy 6. A, 6. B, 7. B a 9. A www piktogram

Na webových stránkách matematika.zskrestova.cz najdete pro jednotlivé třídy měsíční plány hodin matematiky, termíny a témata testů, domácích prací, dobrovolných domácích úkolů. K většině témat vkládám odkazy na výukové materiály, zejména videa.

Na stránkách se také můžete seznámit se základními principy, na kterých je postaven konstruktivistický model mé výuky, badatelsky orientované vyučování a formativní hodnocení.

Fotografie z hodin jsou doplněny komentářem, který popisuje smysl a podstatu zachycené aktivity.

Protože jsem organizátorem matematických soutěží (Klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda) na 2. stupni naší školy, najdete na webových stránkách matematiky také informace k těmto soutěžím.

Inge Čechová, inge.cechova@zskrestova.cz


Aktuality ze stránek matematika.zskrestova.cz

Výzkumné týmy a násobilkový obdélník

Jak funguje schéma násobilkového obdélníku? Co jsou to rohová a co středová čísla? Najít odpovědi na tyto otázky bylo úkolem čtyřčlenných výzkumných týmů ve třídě 6. B. Členové týmu si rozdělili role: koordinátor/ka, asistent/ka, zapisovatel/ka, prezentátor/ka. Dobrá práce byla oceněna jedničkou. Jaká byla kritéria dobré práce? Každý pracuje, jak nejlépe dokáže. Dodržení termínu. Prezentace splnění výzkumného úkolu. Tichý hlas – ohleduplné chování vůči ostatním týmům. Všechny týmy pracovaly přímo ukázkově, odvedly dobrou práci. Odhalení principu násobilkových obdélníků pro ně byla hračka. Teorii ověřily týmy v praxi při řešení zadaných násobilkových obdélníků. V závěru hodiny se všichni badatelé metodou Semafor vyjádřili, jak se jim pracovalo.

Zkoumáme síť krychle

Šesťáci pokračují v tématu Krychle. Manipulací se stavebnicí Polydron zjistili, že ne každá kombinace šesti shodných čtverců vytvoří síť krychle. Činnostním učením objevili, že existuje právě 11 různých sítí krychle. Pracovali ve dvojicích, individuálně, ve větších týmech. Správnost svých řešení vzájemně diskutovali.