Dějepis a český jazyk

Webové stránky pro podporu výuky dějepisu a českého jazyka ve třídách vedených Mgr. Barborou Sikorovou

Na webových stránkách dejepis.zskrestova.cz najdete materiály pro samotnou výuku i materiály rozšiřující, zajímavé odkazy, zprávy, domácí úkoly nebo zprávy o dění v historické obci a oboru historie vůbec.

Omluvte zatím skromnou nabídku webu, bude průběžně rozšiřována. Doufám, že i jeho historie se brzy stane zajímavým doplňkem k vašemu studiu.

Vzhledem k aktuální výuce distančním způsobem z důvodu karanténních opatření sledujte webové stránky častěji, mým cílem je pomalu přesunout zadávání práce a většinu komunikace s vámi sem.

Barbora Sikorová Barbora Sikorová, barbora.sikorova@zskrestova.cz