děti zpívají

Adventní doba Čtyřlístků

První adventní neděli zněly hlásky Čtyřlístků náměstím SNP v Ostravě-Zábřehu. Po rozsvícení vánočního stromu se sbor představil čtyřmi písněmi z Vánočního příběhu aneb Jak to bylo v Betlému. Jedná se o hudební pásmo hraných písní o nejkrásnějším příběhu na světě, ve kterém účinkuje Čtyřlístek spolu se souborem Nahodile. Premiéra se uskuteční 19. 12. v 17 hodin v KD Akord Ostrava-Zábřeh.