30 let svobody 1989 – 2019

Výtvarná skupina DevítkA vystavuje v galerii Druhé patro svůj mezipředmětový projekt Jsme součástí paměti národa.

Výtvarnými pracemi prostupuje základní téma svobody v souvislosti s našimi novodobými dějinami.

Klíčovými pojmy jsou svoboda, zodpovědnost, občanská společnost, odvaha, sounáležitost, demokracie.

Výtvarné zpracování je postaveno na symbolech jako prostředcích zjednodušení složitějších myšlenek.

Tvorbě předcházela analýza dobových fotografií a audiovizuálních materiálů s následnou diskuzí.

Výstavu si můžete prohlédnout v naší škole ve druhém patře pavilonu A nebo ve virtuální galerii tohoto článku.